Året 2019

BKM Hamar teller 299 medlemmer. Se egen graf for aldersfordeling.

Aldersfordeling for året 2019

Tidslinjen under viser et utsnitt av viktige begivenheter i foreningen i årets løp. Utenom dette har menigheten ukentlige søndagssmøter, ungdomssamlinger og søndagsskoler.

Samarbeidende foreninger

Egne foreninger som Brunstad Ungdomsklubb, Aktivitetsklubben og Exercize Sport arrangerer også hver uke uke aktiviteter hvor medlemmer i barne- og ungdomsalder er engasjert.

[intense_timeline id=”2019″] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-01″ featured=”0″]

Skattlund 20 år

Januar. 20-årsjubileum. Denne januardagen feiret vi at det var 20 år siden vårt forsamlingslokale, Skattlund, stod ferdig. Skattlund er samlingssted for våre medlemmer og her arrangeres det både aktiviteter og trosoppbyggelse hver uke. Dagen ble markert med en fest som gav oss tilbakeblikk fra en tid med mange positive minner for store og små.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-02″ featured=”0″]

Ungdomstur til Torsteinslåtta. Siste helg i januar tok ungdommene i BKM Hamar turen til Torsteinslåtta Gård i Hallingdal. Med leker og konkurranser, fest med underholdning og trosoppyggelse på ungdommens nivå, ble dette en tur som bidro til å skape tettere vennskapsbånd og positive opplevelser for ungdommene. Målet med turen var både å fremme en sunn forståelse for kristenlivet, og legge til rette for aktiviteter som fremmer folkehelse og trivsel generelt.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-03″ featured=”0″]

Mars. Vinterfestival. Vinterfestivalen arrangeres for familier og barn, og er en populær begivenhet med vinterleker- og konkurranser. Dagen arrangeres en søndag hver vinter istedenfor det vanlige søndagsmøtet.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-04″ featured=”0″]

50-årsjubileum. BKM Hamar ønsket å feire vår forstander, Kjetil Evensen, i anledning hans 50-årsdag. Hans tjeneste for menigheten har betydd mye for svært mange, og dette ble markert med en fest med våre medlemmer samt tilreisende gjester som har samarbeidet med Kjetil Evensen i menighets- og misjonsarbeid i både Norge og andre land. Mange ønsket å vise takknemlighet og hedre jubilanten for hans liv og virke.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-04″ featured=”0″]

Ungdomsfest i April. Den første ungdomsfesten på Åker Gård ble arrangert en aprildag for og av ungdommene i BKM Hamar. Trosoppbyggelse, aktiviteter, konkurranser og grilling skapte en god atmosfære for de som var tilstede.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-05″ featured=”0″]

Mai. Seminar med ressursteamet tilknyttet BCC. Deltakere fra BKM Hamar over 18 år var samlet på Skattlund hvor både foreldre og mentorer var godt representert. Ressursteamet arbeider med å spre kunnskap om hvordan forebygge og motvirke alle typer krenkelser, grenseoverskridende atferd og uønskede hendelser i barne- og ungdomsarbeidet. Dette følger vi opp lokalt, slik at alle barn og unge kan oppleve trygghet og tilhørighet i vår lokalmenighet. Les BCCs strategiplan her:
Trygge barn – de voksnes ansvar og tilhørende veiledningshefte.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-05″ featured=”0″]

Grunnlovsdagen. Det ble en historisk 17-mai-feiring, arrangert for første gang på Åker Gård for BKM Hamar. Etter endt feiring i de lokale distriktene, ble det eget ettermiddagstog, taler, kaker og leker for barna ute på Åker Gård.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-06″ featured=”0″]

Årsmøte i Juni. BKM Hamar avholdt årsmøte hvor årsregnskap for 2018 med revisorberetning ble gjennomgått og godkjent. Valg av styre og budsjett for 2019 ble også godkjent. De 39 stemmeberettige som møtte opp fikk innsikt i et godt arbeid og en god utvikling i eiendomsdrift, økonomistyring og forvaltning.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-07″ featured=”0″]

Sankthansfeiring. Kvelden hadde alt en god sankthansfeiring skal ha: leker for barna, fotballkamp mellom foreldre og barn, trosoppbyggelse, musikk, god mat, og ikke minst det tradisjonelle sankthansbålet. Nytt av året, som vakte stor glede og entusiasme, var «Allsang på Skattlund», noe som vi vil tro vil bli en årlig tradisjon.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-08″ featured=”0″]

September. Søndagsskoleoppstart. Dagen ble markert med en utflukt til Åker Gård med aktiviteter for familier med barn på søndagsskolen. Søndagsskolen er et viktig tilbud for BKM. Her får barna høre historier fra Bibelen og lære om troen på Jesus, på en måte som de kan ha glede av. 55 barn deltar i dette tilbudet, som er delt i to grupper; 4-8 år og 9-12 år.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-10″ featured=”0″]

Oppstartstur for ungdomssamlinger. Etter en lang sommerferie startet de ukentlige samlingene med en oppstartstur. Turen gikk til Lageråkvisla, en lokal turisthytte hvor den populære aktiviteten “Capture the flag” engasjerte de fremmøtte. Kvelden ble avsluttet med trosoppbyggelse og gode samtaler om hvordan sommercampen og BCCs sommerstevne har påvirket og styrket troen hos den enkelte.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-11″ featured=”0″]

November. Mentortur til Sjusjøen. En weekend-tur for alle mentorer i alderen 18-36 år, som er engasjerte i ulike aktviteter for barn og ungdom i BKM Hamar. Disse ble inspirert til å være gode forbilder for sine deltakere. Dette, samt en tur i fjellheimen, bidro til bedre samarbeid og fellesskap.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-11″ featured=”0″]

Foto: BCC

Høststevnet i BCC. BKM Hamars medlemmer i alderen 25+ var godt representert under høststevnet. Her ble også 75-årsjubileet til forstander, Kåre J. Smith markert, hvor vi fikk innblikk i et langt liv i misjonens tjeneste. Les mer om festen her.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-12″ featured=”0″]

Årsmøte i Desember. Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte for BKM Hamar. På agendaen for møtet sto vedtak av budsjett for 2020. Ordstyrer gjennomgikk hovedpostene på inntekts- og utgiftssiden, og oppsummerte til slutt at budsjettet går i balanse og er et godt styringsverktøy for BKM Hamar`s økonomi i 2020. Budsjettet ble enstemmig vedtatt av de 75 stemmeberettigete som var til stede på årsmøtet.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-12″ featured=”0″]

Julemøte. På julaften har vi tradisjon for å samles til et kort julemøte på formiddagen. I år var det også mange som hadde tatt turen til Skattlund. Vi fikk oppleve vakker julemusikk fra både voksne og barn, opplesning av juleevangeliet, og avslutningsvis var det juletregang.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-12″ featured=”0″]

Foto: BCC

Stevner. I 2019 deltok medlemmene i BKM Hamar på seks internasjonale stevner på Brunstad i regi av BCC. Her inngår familiestevnene som arrangeres i påsken, i sommerferien og i forbindelse med nyttårsaften. I tillegg var det en egen helg for både kvinne, – og mannskonferanse, samt et høststevne for medlemmer i alderen 25+. På samtlige stevner var det god deltakeroppslutning av BKM Hamars medlemmer.
Det kristne fellesskapet og forkynnelsen som knytter oss sammen på disse stevnene verdsettes høyt hos medlemmene og er en viktig del av trosoppbyggelsen i løpet av året.

[/intense_timeline_event] [intense_timeline_event type=”custom” date=”2019-12″ featured=”0″]

Bryllup. BKM Hamar har egen vigselrett og gjennomførte tre vielser i løpet av 2019.

[/intense_timeline_event] [/intense_timeline]