Regnskap

Uavhengig revisors beretning 2020

Noter BKM Hamar 2020

Aktivitetsregnskap 2020