Året 2020

BKM Hamar teller 311 medlemmer. Se egen graf for aldersfordeling.

I annerledesåret 2020 opplevde BKM Hamar i likhet med resten av verden at hverdagen ble snudd på hodet. 2020, som ved nyttår tegnet seg til å bli et ganske normalt år når det gjelder menighetens aktiviteter, endret seg brått i mars da Covid19 kom.

Tidslinjen under viser et utsnitt av viktige begivenheter i foreningen i årets løp. Smittevernrestriksjonene har gjort at mange av aktivitetene har måttet utgå, eller foregå på nye måter. I perioder med liten lokal smitte og lettelse i restriksjoner forsøkte BKM Hamar å avholde søndagsmøter, ungdomssamlinger og søndagsskoler.

Januar

Et stort antall ungdommer startet året med en helgetur til Torsteinslåtta i Ål kommune. Det ble mange fine stunder, med både trosoppbyggelse og sosiale aktiviteter ute og inne.

Februar

Menigheten holdt i februar en innsamlingsfest. Der fikk medlemmene i tillegg til trosoppbyggelse bl.a. informasjon om økonomi, oppdatering på det som skjer på Åker Gård og informasjon fra Brunstad Ungdomsklubb, vår samarbeidende ungdomsforening.

 

Mars

I mars steg antall smittede av covid-19 så raskt at myndighetene så det nødvendig å stenge ned store deler av samfunnet. Det førte til at det meste av aktiviteter i BKM Hamar ikke kunne gjennomføres som normalt. BCC sentralt, sammen med Brunstad TV, gikk raskt i gang med å utvikle nye konsepter og fikk stablet tilbudet BCC Online på beina i løpet av noen få uker. Sendingene fra det nye, interaktive studioet, med digitale bidrag fra mange lokalmenigheter verden over, ble en svært god erstatning for samlingene vi ikke kunne arrangere selv.

Mai

BKM Hamar startet i mai med «Live fra Skattlund», et lokalt onlinemagasin med trosoppbyggelse og inspirasjon, Her var det også intervjuer, oppdateringer og innslag fra framdriften på Åker Gård. Et bredt utvalg av gjester i studioet ga medlemmene kjærkomne og trosoppbyggelige stunder i en tid hvor man ikke kunne treffes som før.

Juni

I juni var smittespredningen i Norge så lav at BKM Hamar anså det for forsvarlig å gjennomføre noen arrangementer. 4. juni ble det avholdt et digitalt årsmøte. Man gikk igjennom bl.a. regnskapet for 2019 og styresammensetningen. Også avstemmingen foregikk digitalt.

Sommeravslutningen for barnemøtene ble ekstra trivelig, tross begrensningene. Etter at barna så en søndagsskolesending på Brunstad TV, gikk de ut i det fine været, og i små grupper deltok de på mange aktiviteter.

 

Ungdommene i menigheten hadde en fin fest ute på Skattlund den 19. juni, med god mat, musikk og bålkos utover kvelden.

Den 21. juni holdt BKM Hamar en avslutningsfest for 15-åringene som hadde gjennomgått trosopplæring. Det var fem ungdommer, som i et års tid hadde fått opplæring i BCCs trosgrunnlag. Det var kun familie og spesielt innbudte gjester som kunne delta på festen på Skattlund, men den ble også strømmet digitalt.

 

August

På BKM Hamars lokale, Skattlund, ble det i august lagt til rette for strømming av kristelige møter. Medlemmene fikk tilsendt en link til en direktesending på YouTube. Kun et mindre antall medlemmer kunne av smittevernhensyn være til stede i lokalet. Da den andre smittebølgen i Norge kom til Innlandet, ble det vanskelig å holde også disse møtene på en forsvarlig måte.

 

Utover høsten fortsatte dugnader på Åker Gård. Særlig innsats ble lagt ned i hagen og i Sambandsbygget, der kjøkkenet fikk en oppgradering, det ble laget en lounge til sosialt samvær og en mediaavdeling.

De eldste medlemmene i Hamar samlet seg annenhver onsdag i perioder da dette var mulig. De møttes til oppbyggelse på Skattlund, men også til høstdugnader på Åker Gård.

Søndagsskolen ble arrangert sporadisk, mest på grunn av varierende mengde smitte i regionen. Da det var mulig med samlinger ble det gjennomført med ekstra smittevernstiltak. De eldste og de yngste barna deltok i hver sin kohort. Brunstad TV hadde online-sending også de søndagene barna ikke kunne samles.

 

Stevner

Det ble bare avholdt ett internasjonalt stevne i regi av BCC på OCC i 2020. Det var kvinnekonferansen som ble avholdt i begynnelsen av mars, rett før landet stengte ned. Mange fra BKM Hamar deltok, og var svært glad for at de kunne være til stede på denne konferansen.

 

Online-konferanser

BCC Online gjorde det mulig å formidle trosoppbyggelse til medlemmene uten å måtte møtes fysisk. Live-sendinger fra flere lokalmenigheter med musikkinnslag, gjorde konferansene varierte og oppbyggelige. Flere medlemmer i BKM Hamar bidro i løpet av året med personlige videoinnlegg, musikkvideoer mm. Både påske- og sommerkonferansen, høststevnet for menn, og senere nyttårskonferansen ble avviklet på denne måten.

Det kristne fellesskapet og forkynnelsen som knytter oss sammen på disse stevnene verdsettes høyt hos medlemmene og er en viktig del av trosoppbyggelsen i løpet av året. Vi håper at 2021 vil føre oss oftere sammen både på Skattlund og på konferansene til BCC.