Seniortreff

Hver måned samles rundt 15 seniorer til fellesskap og hygge, vanligvis i peisestua på Skattlund, vårt forsamlingssted. For seniorene er dette viktige sosiale sammenkomster som de ser frem til med stor glede. Her treffer de andre pensjonister i et sunt og helsefremmende miljø. Det bidrar til økt livskvalitet og er med på å forebygge blant annet ensomhet. Snittalderen er relativt høy blant deltagerne, som stort sett befinner seg fra pensjonsalder og opp til 90 år.

Det kan trygt sies at trivselsfaktoren er høy på seniortreffene. De starter som oftest med en bedre middag og trosoppbyggelse etterfulgt av gavelotteri, konkurranser og aktiviteter, og avslutter gjerne med kaffe og kaker.