Året 2018

BKM Hamar hadde pr 31.12.2018, 275 medlemmer. Se egen graf for aldersfordeling.

I løpet av 2018 hadde menigheten 26 ordinære møter, 28 møter for ungdommer, og 10 søndagsskoler/barnemøter for barn under 13 år.

 

Tidslinjen under viser et utsnitt av viktige begivenheter i foreningen i årets løp.