2018, overtakelse av Åker Gård

Foto: Skyphoto

Den 15. juni 2018 ble BKM Hamar formelt eiere av Åker Gård. Vi brukte tiden fram til den datoen til å organisere det formelle eierskapet i et aksjeselskap, Åker Gård Eiendom AS. Organiseringen fortsatte utover høsten og vinteren, og i løpet av første kvartal i 2019 er den nye strukturen på plass, med Stiftelsen Skattlund Menighet som formell eier av et Åker Holding AS, som igjen blir eier av Åker Gård eiendoms AS og Åker Gård AS (driftsselskap). Vi ser fram til å være med å drifte og utvikle denne eiendommen, og senere kunne bygge vårt framtidige konferansesenter på denne fine eiendommen.

2018 ble igjen et godt økonomisk år for oss. Vi kom i mål med Golden Heart aksjonen som for oss startet i 2011, der vi satte oss store økonomiske mål. Dette ble markert med en festreise til New York sammen med vår søsterforening i Drammen. De fleste medlemmene klarte å finne tid til denne reisen, og det ble en uforglemmelig opplevelse for unge som for eldre.

BKM Hamar er en allmennyttig forening! Vi har stort fokus på barn og ungdoms arbeid med en klar og tydelig kristen profil der Bibelen er autoritet og basis for all virksomhet. Vi har samlinger (møter/ gudstjenester) for voksen, for ungdom og for barn. Den virksomheten beskriver vi lengre ned i årsrapporten!

Vi har stor tro på framtiden! Og frivillighet er bærebjelken i hele vår virksomhet! Jeg vil med dette takke alle våre medlemmer for et fantastisk år.

Med vennlig hilsen
Filip Tombre