Året 2016

BKM Hamar hadde pr. 31.12.2016, 287 medlemmer, fordelt på 77 barn under 13 år, 125 ungdommer mellom 13 og 35 år, og 85 voksne over 36 år. I løpet av 2016 hadde menigheten 24 ordinære møter, 23 møter for ungdom mellom 13 og 35 år, og 12 søndagsskoler/barnemøter for barn opp til 13 år.

Tidslinjen under viser et utsnitt av de aktivitetene som ikke er ukentlige faste samlinger.