BKM Hamar har flere ukentlige aktiviteter, og i løpet av året 2015 hadde menigheten 31 ordinære møter, 17 møter for ungdom mellom 13 og 35 år, og 12 søndagsskoler/barnemøter for barn opp til 13 år. Tidslinjen under viser et utsnitt av de aktivitetene som ikke er faste.