Tidslinjen viser et utsnitt av alle aktivitetene i BKM Hamar i løpet av året.
Faste ukentlige og månedlige samlinger er ikke tatt med.